VAN AARDE NAAR WAARDE

LIVING LAB LEEMSTEEN

Multidisciplinair projectteam

Binnen dit Living Lab slaan kennisinstellingen (UHasselt (onderzoeksgroep ArcK van Faculteit Architectuur en Kunst en onderzoeksgroep CERG van Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen) en Buildwise), architecten (a2o-architecten), een bouwbedrijf en algemeen aannemer (Democo) en een steenfabricant (brickZ) de handen in elkaar om de toepassing van leemsteen in de praktijk te verkennen. In onderaanneming worden zij bijgestaan door technisch experten leembouw van BC Materials

Projectmedewerkers

Prof. dr. Elke Knapen

projectleider Living Lab
Elke.Knapen@uhasselt.be 

 UHasselt

dr. Lieve Weytjens

valorisatiecoördinator
Lieve.Weytjens@uhasselt.be
 UHasselt

John Silvertand

coördinator Living Lab
John.Silvertand@uhasselt.be 

 UHasselt

Nijs de Vries

onderzoeker Living Labdoctoraatsbursaal
Nijs.deVries@uhasselt.be 
 UHasselt

Erik Pelicaen

onderzoeker Living Labdoctoraatsbursaal
Erik.Pelicaen@uhasselt.be 
UHasselt

Prof. dr. Bram Vandoren

bouwmechanisch onderzoek(coördinatie)
Bram.Vandoren@uhasselt.be 
 UHasselt

dr. Rik Steensels

bouwmechanisch onderzoek (valorisatie) Rik.Steensels@uhasselt.be  UHasselt

Prof. dr. Liesbeth Huybrechts

participatie(coördinatie)
Liesbeth.Huybrechts@uhasselt.be 
UHasselt

Prof. Jo Berben

architect, integratie leemsteen in praktijkcases
Jo.Berben@a2o.be  
a2o-architects, UHasselt

Michel Janssens

architect, integratie leemsteen in praktijkcases
Michel.Janssens@a2o.be 
a2o-architects

Martha Vandermaesen

adviseur circulaire economie
Martha.Vandermaesen@democo.be 
 Democo

Bert Vanhelmont

steenproducent Bert.Vanhelmont@vandemoortel.be 
BrickZ

dr. Stijn Mertens

hygrothermisch onderzoek
Stijn.Mertens@buildwise.be  Buildwise

Stéphane Charron

hygrothermisch onderzoek
Stephane.Charron@buildwise.be
 Buildwise

Ken De Cooman

technische expertise leemsteen
Ken@bcmaterials.org 
BC Materials

Nicolas Coeckelberghs

technische expertise leemsteen
Nicolas@bcmaterials.org 
BC Materials, UHasselt

Vanuit de onderzoeksgroep ArcK werken de onderzoekslijnen Sustainability en Spatial Capacity Building mee aan het Living Lab. Sustainability heeft oa. expertise m.b.t. regeneratieve bouwmaterialen, waaronder aardebouw, en de ondersteuning van het beslissings- en ontwerpproces van bouwheren en architecten inzake duurzaam bouwen. Het Living Lab sluit ook nauw aan bij het Building Beyond Borders platform dat is ingebed in het onderzoek van Sustainability. Het onderzoek van Spatial Capacity Building (SCB) focust op ruimtelijke participatieprocessen, voornamelijk via actieonderzoek.

De onderzoeksgroep CERG doet bouwmechanisch onderzoek van structuren en structuurcomponenten via simulatie-, norm- en experimenteel onderzoek. In het structuurlabo van CERG, het Applicatiecentrum Beton en Bouw, kunnen o.m. bouwsystemen op ware grootte worden gekarakteriseerd. 

Democo is een algemeen aannemer klasse 8 die in volle transitie is richting een duurzame aannemer met een sterke focus op circulair bouwen. Hierbij wordt er steeds op zoek gegaan naar alternatieve bouwmethodes met een lage impact op mens en natuur binnen een financiële realiteit. De zoektocht naar de opschaling van de toepassing van leemsteen in de bouwsector is dan ook iets waar Democo met veel enthousiasme aan wil bijdragen door het aanbrengen van eigen cases en het mee onderzoeken van de mogelijkheden om hier leemsteen in toe te passen. 

Voor a2o-architecten is duurzaam bouwen niet alleen een kwestie van kennis vergaren, ervaring en vaardigheid tonen, maar bovenal een attitude. Wanneer a2o-architecten nadenkt over materiaalgebruik wordt niet enkel aan de verschijningsvorm gedacht, maar is er tevens oog voor een zeer lage milieu impact. a2o-architecten wil hierin meer zijn dan zomaar een ontwerp- en studiebureau. Via deelname aan dit Living Lab wil a2o-architecten haar kennis over circulaire bouwmaterialen verdiepen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als architect verbreden. A.d.h.v. eigen, concrete architectuurproject(en) wordt de toepassing van leemsteen samen met de andere projectpartners onderzocht en technisch volledig doorgewerkt. 

Buildwise (vroeger WTCB) brengt in het Living Lab niet alleen ruime expertise binnen m.b.t. het hygrothermische gedrag van bouwmaterialen en het gedrag en de eigenschappen van materialen op basis van ongebakken aarde, maar ook m.b.t. kennisverspreiding naar de doelgroep. 

Start-up brickZ is ontstaan vanuit en langs de steenfabriek van Vande Moortel. Binnen brickZ worden de kennis en ervaring uit de steenbakkerij gecombineerd met duurzame, innovatieve initiatieven en partnerschappen. Zo wil brickZ, een pioneer in Vlaanderen op het vlak van industriële co-productie van leemsteen, het aanbod en gamma aan Belgische leemsteenproducten op de markt in de komende jaren sterk vergroten, waardoor de prijs kan dalen. 

BC Materials transformeert grond van stadswerven tot leembouwmaterialen en heeft uitgebreide expertise m.b.t. leembouw(producten). BC Materials heeft een uitgebreid Europees netwerk rond leemsteenonderzoek en bijhorende normatieve kaders. Als onderaannemer van brickZ brengen zij technisch advies binnen m.b.t. leemsteen en hun expertise in het ecosystemisch aanleveren van ambacht en kennis aan architecten, aannemers, bouwheren,... 

Klankbordgroep

Het Living Lab wordt ondersteund door een klankbordgroep die de brede doelgroep van het project vertegenwoordigt. Deze doelgroep bestaat uit architecten, aannemers, voorschrijvers, producenten, (toekomstige) bouwheren en studenten.

Heb je een vraag voor ons?

Wens je meer informatie over het Living Lab? Heb je interesse om je expertise te delen? Of heb je een andere vraag? Wij horen het graag van jou!

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Interesse in ons onderzoek? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang de laatste updates rond onze activiteiten en die van de partners binnen het Living Lab. 

met steun van 

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners. 

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het  NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.