VAN AARDE NAAR WAARDE

LIVING LAB LEEMSTEEN

Wat is het doel van het Living Lab?

Een Belg heeft een baksteen in de maag en de bodem in Vlaanderen is rijk aan natuurlijke grondstoffen (klei) om bouwmaterialen te produceren. Om te vermijden dat deze op termijn worden uitgeput, is een circulair gebruik van klei noodzakelijk. Leemsteen speelt hierop in doordat het niet gebakken wordt tijdens het productieproces en een lage CO2-uitstoot heeft tijdens productie. Met dit Living Lab willen we de CO2-uitstoot en de materialenvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector verlagen door een aantal knelpunten weg te werken die de toepassing van leemsteen in de praktijk belemmeren. 

Wat willen we bereiken in het Living Lab?

Leemsteen heeft een hoog circulair potentieel en de toepassing ervan in de bouwpraktijk is veelbelovend. In dit Living Lab zetten we volop in op kennisopbouw rond praktische toepassingen, het stimuleren van een mindshift bij bouwactoren t.a.v. het grondstoffengebruik en het verhogen van de vertrouwdheid met en het vertrouwen in leemsteenmetselwerk.


KENNISOPBOUW

Wat zijn de voorkeuren, ervaringen en perceptie van zowel architecten, uitvoerders als bouwheren ten aanzien van leemsteen? Op welke manier wordt leemsteenmetselwerk uitgevoerd en welke uitvoeringstechnische en ontwerpmatige aspecten moeten worden meegenomen? Hoe gedraagt leemsteenmetselwerk zich zowel op hygrothermisch als bouwmechanisch vlak? Wat is het verband tussen de mortelkeuze, de uitvoering, circulariteit en stabiliteit van leemsteenmetselwerk?


GROTERE VERTROUWDHEID MET EN VERTROUWEN IN LEEMSTEENMETSELWERK

Ondanks het hoge circulaire potentieel van leemsteen zijn architecten, aannemers, voorschrijvers en bouwheren weinig vertrouwd met het materiaal. Wat zijn de ontwerpmogelijkheden met leemsteen? Op welke manier kan het worden toegepast? Welke voordelen biedt het gebruik van leemsteen? Waar hou je best rekening mee tijdens het ontwerp, de uitvoering en het latere gebruik?


MINDSHIFT TAV HET HUIDIGE GRONDSTOFFENGEBRUIK

Naast deze technische kennisopbouw en het vergroten van de bekendheid van leemsteentoepassingsmogelijkheden is er ook een mindshift bij bouwactoren en het brede publiek nodig. Op welke manier kunnen we duurzaam omgaan met grondstoffen? Welke materiaalprestaties zijn echt nodig voor bepaalde toepassingen? Op welke manier kan een ontwerp worden aangepast uitgaande van de kwaliteiten van een materiaal? 

Heb je een vraag voor ons?

Wens je meer informatie over het Living Lab? Heb je interesse om je expertise te delen? Of heb je een andere vraag? Wij horen het graag van jou!

Blijf op de hoogte van het onderzoek

Interesse in ons onderzoek? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang de laatste updates rond onze activiteiten en die van de partners binnen het Living Lab. 

Projectteam

met steun van 

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners. 

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het  NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.